Liên hệ

Cục Hợp tác quốc tế:

​- Bà Phùng Thị Hồng Vân, Phó trưởng Phòng Giáo dục quốc tế, ĐT: 0983428991, Email: pthvan@moet.gov.vn

- Ông Trần Đại Thắng, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, ĐT: 0912178971, Email: thangtd@vied.vn

- Ông Nguyễn Thanh Tú, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, ĐT: 0906240234, Email: tunt@vied.vn

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào: Bà Dương Thị Thư, Thư ký thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.


Đại học Thái Nguyên: Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó trưởng Ban Đào tạo, ĐT: 0916258995

Trường Đại học Thủy Lợi: Ông Hồ Quang Tuấn, ĐT: 0908506631, Email: p7@tlu.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: Ông Hà Viết Hải, Trưởng Phòng Khoa học và HTQT, ĐT: 0942613431, email: haviethai@dhsphue.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Thái Hoàng Thạch, CV Phòng Hợp tác quốc tế, ĐT: 0937188251.