Ban tổ chức

Ban chỉ đạo:

1. GS.TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐHTN, Trưởng ban.

2. PGS.TS. Trần Viết Khanh. Phó Giám đốc ĐHTN, Phó Trưởng ban.

3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Công. Phó Giám đốc ĐHTN, Phó Trưởng ban.

4. PGS.TS. Trần Thanh Vân. Phó Giám đốc ĐHTN, Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức:

1. PGS.TS. Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên: Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Tất Thắng, Trưởng ban Công tác HSSV – ĐHTN: Phó Trưởng ban.

3. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban Ban Đào tạo – ĐHTN: Phó Trưởng ban TT.

4. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Ban Đào tạo – ĐHTN: Ủy viên

5. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà, Chán Văn phòng – ĐHTN: Ủy viên.

6. PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh, Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế: Ủy viên.

7. TS. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban Hợp tác Quốc tế – ĐHTN: Ủy viên.

8. PGS.TS. Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm: Ủy viên.

9. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y – Dược; Ủy viên.

10. PGS.TS. Vũ Ngọc Pi, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp: Ủy viên.

11. PGS.TS. Đỗ Anh Tài, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD: Ủy viên.

12. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm: Ủy viên.

13. TS. Vũ Đức Thái, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TT&TT: Ủy viên.

14. TS. Ngô Xuân Hoàng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật: Ủy viên.

15. PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học: Ủy viên.

16. TS. Hà Xuân Linh, Trưởng Khoa Quốc tế - ĐHTN: Ủy viên

17. TS. Nguyễn Đình Yên, Bí thư Đoàn Thanh Niên – ĐHTN: Ủy viên.

18. TS. Nguyễn Hồng Liên, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính – ĐHTN: Ủy viên.

19. TS. Đỗ Thùy Ninh, Trưởng phòng In – Nhà xuất bản – ĐHTN: Ủy viên.

Tổ Thư ký:

1. ThS. Phạm Xuân Thiều, Phó Chánh Văn phòng – ĐHTN: Tổ trưởng.

2. TS. Phạm Đăng Tứ, Chuyên viên Ban Đào tạo – ĐHTN: Ủy viên.

3. TS. Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐH Nông lâm: Ủy viên.

4. PGS.TS. Nguyễn Danh Nam, Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐH Sư phạm: Ủy viên

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Đào tạo & HTQT, Trường CĐ KTKT: Ủy viên

6. TS. Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc TT HTĐTQT, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp: Ủy viên

7. TS. Hoàng Lâm, Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Khoa học: Ủy viên.

8. TS. Dương Thị Hồng An, Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHCNTT&TT: Ủy viên

9. TS. Nguyễn Bích Hồng, Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHKT&QTKD: Ủy viên.

10. CN. Cao Việt Dũng, Chuyên viên Ban Công tác HSSV – ĐHTN: Ủy viên.

11. ThS. Phạm Thị Kim Dung, Chuyên viên ban Kế hoạch Tài chính – ĐHTN: Ủy viên.

12. ThS. Nguyễn Thanh Loan, Chuyên viên Văn phòng – Đại học Thái Nguyên: Ủy viên.

13. ThS.Hoàng Thị Bích Lệ, Chuyên viên Văn phòng – Đại học Thái Nguyên: Ủy viên.

14. ThS. Trần Thị Hà Phương, Chuyên viên Ban Đào tạo – ĐHTN: Ủy viên