Thông báo của Ban tổ chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Việt

cho Lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019

Kính gửi: Các đội thi vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt

     cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 913/KH-BGDĐT ngày 29/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) Lào tại Việt Nam năm 2019;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Ban tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) Lào tại Việt Nam năm 2019 ngày 28/10/2019 tại Đại học Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên thông báo những thông tin chi tiết cho cuộc thi vòng chung kết tại Đại học Thái Nguyên như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 08/11/2019

- Địa điểm: Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên

Chương trình tổng thể như sau:

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Lào

- 9h00: Đón tiếp các đoàn về tham dự chung kết toàn quốc cuộc thi tại Đại học Thái Nguyên

- 11h00-13h30: Dự tiệc chiêu đãi tại Rạp ngoài trời-Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên

- 14h00-16h00: Thăm quan Không gian Văn hóa Việt Nam-Lào tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên

- 16h00-18h00: Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ Việt Nam-Lào

Chương trình đêm chung kết

- 18h00-22h00

+ Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức;

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Video clip về cuộc thi và các đội thi;

+ Phát biểu khai mạc và chào mừng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

+ Giới thiệu các đội thi;

+ Giới thiệu thành phần Ban Giám khảo;

+ Chụp ảnh tập thể; các đội thi chuẩn bị;

+ Phần thi của các đội thi theo thứ tự đã bốc thăm;

+ Tổng kết, trao giải, Giao lưu văn nghệ; Phát biểu nhận xét của Trưởng ban Giám khảo; Công bố kết quả và trao giải thưởng;

+ Chụp ảnh lưu niệm các đội dự thi, BTC;

+ Kết thúc.

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 11 năm 2019

- 7h00 - 11h30: Thăm quan khu di tích lịch sử ATK Định hóa, Thái Nguyên. 

2. Thể lệ cuộc thi

Theo Kế hoạch số 913/KH-BGDĐT ngày 29/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các nội dung cần chuẩn bị và lưu ý

- Nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi để thực hiện đúng và đầy đủ.

- Các đội thi gửi hình ảnh/video clip giới thiệu của cơ sở giáo dục và đội thi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 05/11/2019 qua email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn  để tập hợp thành 1 video clip chung trình chiếu tại cuộc thi và đăng tải trên website của Đại học Thái Nguyên tại địa chỉ: http://tnu.edu.vn . Các đơn vị khi gửi email cần ghi rõ tên cơ sở giáo dục, số lượng hình ảnh/video để tránh thất lạc, nhầm lẫn.

- Sân khấu của cuộc thi vòng chung kết tại Đại học Thái Nguyên có màn hình Led trên tường, các đội thi có thể sử dụng để làm hiệu ứng, background (nhưng không được chiếu các slides liên quan đến nội dung bài thi hùng biện).

- Đại học Thái Nguyên sẵn sàng hỗ trợ các đội thi ở xa về mọi thông tin liên quan đến đi lại, lưu trú, thăm quan và các hoạt động liên quan. Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Đăng Tứ, điện thoại 0912368955, Email: phamdangtu@tnu.edu.vn.

4. Cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên, điện thoại: 0916258995, Email: ctminhanh@gmail.com.

- Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đại học Thái Nguyên, điện thoại: 0913073591, Email: hant@tnu.edu.vn.

Trên đây là Thông báo của Đại học Thái Nguyên, nếu có thay đổi trong quá trình thực hiện, Đại học Thái Nguyên sẽ có những thông báo tiếp theo.

Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên BTC, BCĐ;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS.TS. Trần Viết Khanh